Topluluk Önünde Konuşma

Eğitimin Amacı ve Başlıkları

Nefes Güçlendirme:

 1. Soluk almada kullanılan organların tanıtılması.
 2. Diyaframıgeliştirecek çalışmaların yapılması.
 3. Nefesi kullanma teknikleri.
 4. Diyafram nefesinin vurgulama ve tonlamaya etkisi
 5. Konuşmada nefesi doğru ve yerinde kullanma tekniği

Anlaşılır Ses Çıkarma:

 1. Türkçedeki bütün seslerin tanıtılması.(Vokaller, konsonlar)
 2. Bu seslerin doğru çıkarılması.
 3. Konuşmadaki tembellikler.
 4. Tıslama
 5. Şive ve ağızdan kaynaklanan yanlışlar.
 6. Fiziksel engellerin konuşmaya etkisi.
 7. Konuşmada yuvarlama.

Heceleri Doğru Vurgulama:

 1. Vurgu
 2. Sözcüklerin tümce içindeki anlamlarına göre vurgu almaları
 3. Türkçede sıkça rastlanan tonlama yanlışları.
 4. Dilin farklıbölgelerdeki kullanımlarından doğan yanlışlar.

Düzgün Cümle Kurma:

 1. Türkçenin yazım özellikleri ve temel yazım kuralları
 2. Anlatım bozuklukları
 3. Cümlenin amacına uygun anlatım biçimleri
 4. İstanbul Türkçesinin doğru ve etkin kullanılması
 5. Dilimizde kullanılan yabancı sözcükler ve okunuşları

Konuşmaları Vücut Diliyle Destekleme:

 1. İletişimde beden dilinin önemi.
 2. Jest ve mimik.
 3. Konuşmada vücut dili.

Etkili Konuşma Planı Yapma:

 1. Konuşmada hazırlık aşaması
 2. Hazırlıksız yapılan konuşmalar
 3. Sunum çeşitleri

NOT: EĞİTİMİN İKİNCİ GÜNÜ PROF. ZELİHA BERKSOY TARAFINDAN KATILIMCILARA SON BİR SAAT DEĞERLENDİRME SUNUMU YAPILACAKTIR.

Eğitim Kadrosu
Eğitim Takvimi

Eğitim Süresi :  2 Gün (14 Saat)
Katılımcı Sayısı : 10-14

Hedef Personel

HEDEF PERSONEL : Üst Kademe Yöneticiler, Şube Müdürleri, Basın Sözcüleri vb

KURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:
Topluluğa hitap eden ………………… hedef personelinin yetkinliğini artırmayı amaçlayan bu program, 3 numaralı programın tercih edilmesi durumunda kurum içi eğiticilerce de

Referanslar

[show-logos orderby=’none’ category=’kurumsal-egitimler-referanslar’ activeurl=’inactive’ style=’normal’ interface=’grid’ tooltip=’true-description’ description=’false’ limit=’0′ ]

Online Başvuru

Eğitim Programı *

Adınız Soyadınız *

Telefon Numaranız *

Epostanız *

Mesajınız