Yaratıcı Drama

Amaç

Yaratıcı drama; bir gruptaki çocukların yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı dramanın çocuklarda geliştirdiği özellikler;

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme

• Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

Program İçeriği

Yaratıcı Drama Temel Çalışmalar (12 Hafta)

Yaratıcı Dramayla tanışıyoruz; aslında kendimizle tanışıyoruz!

Bu atölyeler, yaratıcı drama yöntemiyle, tanıma-tanışma-uyum-güven çalışmaları içerir. Çocuklar, oyunlar aracılığıyla kendilerini fark edecek; tanıyacak ve diğer arkadaşlarına tanıtmaya başlayacaklar. Çevrelerini de fark ederek; kendileri, birbirleri ve çevreleri ile uyum içinde iletişim kurmaya dair doğaçlama canlandırmalar yapacaklar.

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Edebiyat ve Müzik  (12 Hafta)

Edebiyat ve müzik dünyasında doğaçlamalar yapıyoruz!

Bu atölye çalışmalarında edebiyat ve müzik sanatlarına yaratıcı drama yöntemiyle yaklaşacağız. Masal ve hikaye türlerini canlandırmalar, doğaçlamalar aracılığıyla inceleyeceğiz ve onları yaratıcı fikirlerimizle geliştireceğiz. Aynı şekilde şarkıların hikayelerine yol alacağız ve bedenimizdeki ritimleri keşfedip kendi şarkılarımızı oluşturmaya çalışacağız.

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Resim ve Sinema (12 Hafta)

Yaratıcı eserler dünyasına yolculuğa çıkıyoruz!

Yaratıcı drama yöntemiyle ressamların dünyasını inceleyeceğiz. Hayat hikayeleri ve resimleri arasındaki bağlantılara bakıp eserlerini kendi düşüncelerimizle yeniden yorumlayacağız. Resimler arasında yeni hikayeler kurup canlandıracağız. Ayrıca bazı kısa filmler ya da film parçalarıyla yeni kurgular oluşturacak ve onlar üzerine doğaçlamalar yapacağız. Belki de kendimize ait yepyeni bir senaryo yazacağız.

Hedef

Yaratıcı drama eğitiminde hedef sonuç değil süreçtir. Bu süreçlerde çocuklar kendilerini iletişim, ifade, ekip çalışması, sorumluluk alma, empati kurabilme ve yaratıcılık gibi alanlarda geliştireceklerdir.

Her üç aylık program sonunda çocuklar hakkında kısa gelişim tablosu paylaşılacaktır. Ayrıca, grup dinamiğine bağlı olarak her üç programın sonunda küçük gösteriler/sunumlar yapılacaktır;

  • Yaratıcı Drama Temel Çalışmalar: Veli katılımlı drama oyunları oynanacak, bazı oyunları çocuklarımız büyüklerine oynatacaktır. Grup isteği ve uyumuna göre oyunlarımızdan çıkan küçük doğaçlamalar da sunulacaktır.
  • Yaratıcı Drama Yöntemiyle Edebiyat ve Müzik: Gönüllü ve istekli öğrencilerimiz hikaye anlatıcılığı sunumu yapacaklar ve minik bir masal canlandırması sunulacaktır.
  • Yaratıcı Drama Yöntemiyle Resim ve Sinema: Derslerimizde ürettiğimiz resim ve maketler sunulacaktır. Bu resimlerden, ürünlerden yola çıkarak yazdığımız senaryoların da canlandırma ya da anlatı tekniğiyle sunumu yapılacaktır.
Eğitim Kadrosu

Eğitim  Derya Çelik  tarafından verilecektir.

Derya Çelik

Eğitim Takvimi

Yaratıcı Drama ders programımız üç ayrı plandan oluşmaktadır. Bu planların her biri 12 hafta sürelidir. Bir plan başladıktan üç hafta sonra yeni kayıt alımları durdurulur. Bundan sonra derse katılmak isteyen öğrencilerimiz gelecek 12 haftalık plana kaydedilir. Cumartesi günleri verilmektedir.

Yaş grupları;

4-6 yaş: 11:00-12:00

7-9 yaş: 12:00-13:00

10-12 yaş: 13:00-14:30

13-15 yaş: 14:30-16:00

(Gruplar en az 5, en fazla 12 kişi ile açılır. Katılım durumuna göre yaş grupları değişkenlik gösterebilir.)

Galeri


Online Başvuru

Eğitim Programı *

Adınız Soyadınız *

Telefon Numaranız *

Epostanız *

Mesajınız