Diksiyon Dersi

Öğretmen, şarkıcı, oyuncu, spiker, seslendirme sanatçısı, din adamı, call center çalışanları…sesini kullanarak mesleğini icra eden kişiler. Ses bu kişilerin geçim kaynağıdır. Çalışma hayatında uzun süreli seslerini kullanmak durumundadırlar. Bu durum zaman ve kullanım şekli ile bağlantılı olarak deformasyona yol açabilir. Yanlış nefes kullanımı ile birlikte, sesi zorlamak, bağırmak ve dinlendirmemek patolojik problemlere yol açar. Ses yorgunluğu ve uzun süreli kullanım ile birlikte tüketilen sigara ve alkol, patolojik problemlerin oluşumunu hızlandırır. Profesyonel ses kullanıcıları, mutlaka şan eğitimi ile doğru nefes kullanımını öğrenmeli, ses kasını güçlendirmek ve doğru kullanımını öğrenmek için çalışmalıdır. Mesleki deformasyon sonucu oluşan bu hastalıklar, ses terapisi ile tedavi edilmeli ve mutlaka ses dinlendirilmelidir. Profesyonel ses kullanıcıları bol sıvı tüketmeli, sigara ve alkolden uzak durmalı ve düzenli aralıklarla KBB doktorlarında kontrollerini yaptırmalılardır.

Diksiyon Kursu

Kronik ses bozuklukları çok yaygın olarak görülmektedir. Ses bozukluğu olan kişi kendi sesini duyuramaz, konuşma ve şarkı söyleme esnasında çabuk yorulur ve acı hisseder. Bu da etkili not iletişimi engeller. Eğer ses bozuklukları, bir enfeksiyon sonucu oluşmuş ise bu durum geçicidir ve enfeksiyon geçtikten sonra ses düzelir. Ancak sesi zorlamak ve yanlış kullanmaktan kaynaklanan ses bozuklukları, patolojik problemlere yol açabilir. Sesi dinlendirmek ve bol sıvı tüketmek bu aşamada yapılması gereken en temel işlemlerdir. Ayrıca, ses terapisi yine bu durumda yapılması önerilen bir yöntemdir. İki haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka bir KBB doktoruna başvurmalı, gerekirse konuşma terapisti ve şan pedagogu ile çalışılmalı ve mutlaka ses terapisi uygulanmalıdır.

Gitar Eğitimi

Klasik Gitar “ Solo” enstrüman olarak kabul edilmiş olup, bu çizgide birçok eser bestelenmiştir. Ancak Gitarı sadece “ Solo Repertuar” çalımı ile sınırlamak mümkün değildir.

Bu nedenle birçok alanda kullanımı yaygınlaşmıştır.

Örneğin; birçok besteci Klasik Gitar için Konçertolar( Orkestra Eşlikli) bestelemiştir. Bunun yanı sıra Klasik Gitar Şan ve hemen hemen tüm enstrümanlara eşlik etmek için kullanılmaktadır.

Klasik Gitar, sahnede Duo-Trio-Quartet olarak oda müziğinde de kullanılmaktadır. Oda müziğinde kullanılmasının yanı sıra Orkestra eserlerinde de kullanımı nadiren de olsa vardır…

Gitar Kursu

 

Gitarın tarihçesinin ne kadar eskiye dayandığını Hitit ve Asur medeniyetleri dönemindeki kabartmalarda şimdiki gitara benzer enstrüman figürlerinde görebiliriz. Kaplumbağa kabuklarının üzerine geçirilmiş hayvan bağırsaklarıyla bugünkü görünümünü  andıran çeşitli telli enstrümanların varlığı bir gerçektir. Daha sonraları  medeniyetlerin kurulması ile gelişerek, İran(Persler) yoluyla arap dünyasına, Arapların İspanya’yı  fethi ile ise avrupa’ya geçtiği sanılmaktadır. 15 inci yüzyılda ise gelişim göstererek Mandola( Guitarra da Mano)ismini almaktadır.Sonraları gelişim göstererek Vihuela formatını almıştır.

1500 sonlarına doğru günümüz gitar formlarının ilk adımları atılmıştır.

Tabulatur( Pozisyonel Çalım Tekniği) sistemiyle Lavta ortaya çıkmış ve dönemin en gözde enstrümanı olmayı başarmıştır.(1562-1626) John Dowland zamanın en ünlü ve bilinen Lavtacısı olarak gitar tarihindeki yerini almıştır.

1582 yılında çıkarılan ilk gitar metodu olan “İspanyol Gitarı” olarak bilinmektedir.5 çift telli gitar için yazılmıştır.Daha sonraki gitarlar 4 , Vihuela ise 6 çift tellidir.

17. ve 18. yüzyıllarda İtalya ve Fransa’da bazı gitar metodları çıkarılmıştır. Dönemin en iyi gitaristi olarak Niccolo Paganini gösterilmektedir.

Fernando Sor (1778-1830) aynı dönemde İspanya’da yetişen diğer ünlü Gitaristtir.Yazdığı Etude ler, Sonatlar,Varyasyonalar ve Fantaziler hâlâ bugün bile gitar repertuarının en önemli eserleri olarak kabul edimektedir.Ayrıca Sor,6 telli gitarın yaratıcısı olarak kabul edilmiştir.

Sor’dan sonra Dionisio Aguado  İspanya’dan, Mauro Giuliani İtalya’dan Sor’un yolunu takip etmişlerdir.

19.Yüzyıl’da ise İspanya’da Gitarın bir diğer dehası Francisco Tarrega , Bach ve Beethoven düzenlemeleri ile ortaya çıkmış ve büyük ün kazanmışutır.

Gitar Dersi

Kulaklar: Gitar klavyesinin ucunda bulunan, eskiden kemikten yapılan, günümüzde fiber malzemeden yapilan Gitarı akort etmemize yarayan mekanizmalardır.

Köprü: Gitarın gövdesi üzerinde bulunan, telleri bağladığımız yerdir.

Eşikler: klavyenin ucunda ve köprü üzerinde tellerin gerilim ve yüksekliğini belirleyen kemikten yapılan yerlerdir.

Klavye: Gitarın sap kısmının üzerindeki daha çok Abanoz ağaçtan yapılmış olan ve üzerinde perdeler olan bölümdür.

Perde (Fred): Klavye üzerinde bulunan metal bölümlere perde denir.Her perde aralığı yarım sestir. Satandart bir gitarda 21-24 perde bulunur.

Ses Deliği: Gövde üzerinde bulunan, ses çıkışını sağlayan deliktir.

Gövde: Sapın bağlandığı ve gitarı çaldığımız yerdir.Ses deliği ve köprü gövde üzerinde bulunmaktadır.

Teller: Gitarımızı çalmamız için üzerine dizili olarak yerleştirilmiş teller bulunur.Sırasıyla 6.tel Mi 5.tel La 4.tel Re 3.tel Sol 2.tel Si 1.tel Mi olarak konumlandırılır.

Çocuklarda Şarkı Söyleme

Şarkı söylemek her yaşta sevilen bir şeydir. Özellikle çocuk yaşta okulda, arkadaş ortamlarında veya katıldıkları aktivitelerde şarkı söylemek ayrı bir haz ve heyecan uyandırır.

Çocuk yaşta şarkı söylemek keyifli olmasının yanında özellikle çalıştırıcıların (müzik öğretmeni, koro şefi gibi) dikkat etmeleri gereken bir dönemdir.

Küçük yaşta, çocuk sesleri iki gruba ayrılır; soprano ve alto. Mutasyon döneminden sonra gelişimini tamamlayan ses, kadın ve erkek sesi kategorisine girer. Bu sebepledir ki şarkı söylemek için, şan dersine başlama yaşı onyedi-onsekiz gibidir.

Çocuk korolarında, şarkı söylemeye başlamadan önce mutlaka çalıştırıcı tarafından, şan eğitimine uygun şekilde ses ısıtma (ses egzersizi) çalışmalarıyla başlamalı. Çocuk ses aralığını geçmeyen, sesi zorlamayan eserler kısaca çocuk şarkıları seçilmelidir.

Şan Eğitimi Neden Gereklidir ?

Şan, kelime anlamı şarkı olsa bile, şan eğitimine her zaman şarkı söylemek için ihtiyaç duyulmaz. Etkili ve güzel konuşma ihtiyacı duyan, sürekli sesini kullanan (konuşarak veya şarkı söyleyerek), bir şirkette çalışıp sunum yaparken karşısındakini etkilemek isteyen kişiler şan dersine ihtiyaç duyar.

Farklı duygu hallerinde, nefese hakim olabilmeyi, doğru nefes kullanarak sesini az efor sarf ederek sağlıklı bir şekilde kullanmayı, eğer bir deformasyon varsa onu farklı çalışma metodları ile düzeltip geliştirmeyi, ses kasına hakim olup, güçlendirip ses tonunu ayarlamayı şan eğitimi desteği ile yaparız.

İşi gereği çok sık sunum yapmak durumunda olan kişiler, şan eğitimi sayesinde hem ses sağlıklarını korur, hem de ses teli bir kas olduğu için,kasın fonksiyonları gelişir ve güçlenir. Aynı şekilde öğretmenler,spikerler mesleği konuşmak ve ses olan tüm meslek grupları şan eğitimi alarak mesleklerini daha rahat yaparlar.

Şan Eğitimi Nedir ?

Şan (chant), Fransızca kökenli bir kelime olup, şarkı anlamına gelmemektedir.

Şan eğitimi ise, güzel ve doğru şarkı söyleyebilmek için gerekli eğitimi içerir. Doğru şarkı söyleyebilmek için öncelikle doğru nefes en önemli koşuldur. Ağızdan aldığımız hava, tek solunum organımız olan akciğerlere ulaşır,hacim büyür ve genişleriz. Ses oluşumu nefes verme esnasında oluştuğundan, diyafram desteği ile ekonomik bir şekilde havayı vermeye başlarız. Diyafram nefesi, yani diyafram destekli nefes, şarkı söylerken kullanılması gereken doğru nefes tekniğidir.

Şan eğitiminde diğer önemli unsurlardan biri de iyi telaffuz etmektir. Kelimeler,aynı konuşur gibi anlaşılır olmalıdır.  Sağlıklı bir ses, doğru nefes, iyi bir telaffuz ve vücut desteği (enerjisi) doğru ve güzel şarkı söylemek için en temel ve olmazsa olmaz koşullardır.

Ses telini bir kas olması sebebi ile düzenli şan dersi yapmak, bir sporcu gibi antrenmanları aksatmamak gelişim için çok önemlidir.

Etkili Konuşma

Ses kullanımı, nefes ve konuşma organlarının kullanılması ülkemizde eğitim hayatında pek de yer verilmeyen bir konudur. Bir diksiyon dersinde kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Bu diksiyon kurslarında öğrenciyi Dünya ve Türk edebiyatındaki fazla bilinmeyen, ama edebi değeri yüksek, dile katkı sağlayabilecek eserlerle buluşturmayı sağlamak hedeflenmektedir. Diksiyon derslerinin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Diksiyon eğitiminde Öğrenciler farklı uygulamaların da etkisiyle sözlü iletişimlerini ve kendilerini ifade yetisini geliştirme imkânını bulacaklardır.

 

Karşımızdaki kişilerde yankı uyandırmak, onları etkilemek istiyorsak etkili ve doğru konuşma sanatını öğrenmek büyük ölçüde işimize yarar. İşte bu programda “bu böyle söylenir, o öyle söylenmez” tartışmalarının ötesine giden etkili ve doğru konuşma sanatının tekniklerini ve inceliklerini öğrenebilir, tüm bu teknikleri hayatınıza taşımak için keyifli uygulamalar yapabilirsiniz.

 

Kazandırdıkları: Diksiyon kursunda  katılımcılar;

  • Diyaframı tanıyabilecek ve konuşurken doğru tekniklerle kontrollü nefes alma alışkanlığı kazanabilecek,
  • Konuşmada durak yerlerinin saptanmasını alışkanlık haline getirebilecek,
  • Sesi tanıyabilme becerilerini geliştirebilecek ve ünsüzlerin çıkışındaki doğru teknikleri kavrayabilecek,
  • Vurgulama ve tonlama becerileri geliştirecek, anlama göre sözcük vurgusu yapabilme becerisi kazanabilecek,
  • Doğru telâffuz alışkanlığı edinebilecek,
  • Anlatım bozukluklarını fark edebilecek,
  • Kendilerini daha etkin ve daha fazla enerji ile ifade etme becerilerini geliştirebileceklerdir.

 

 

Güzel Konuşma

İyi bir diksiyon sahibi olmak, genetik özelliklerin yanında uzun süreli çalışmalara da bağlıdır. Düzenli bir şekilde artikülasyon çalışarak, şan çalışarak, sesimizi daha iyi kullanabilir, sözcükleri daha iyi sesletebiliriz.

Etkili Konuşma başka bir deyişle iyi bir diksiyon insanların mutluluğunun da sebeplerindendir. İnsanlar güzel konuşan, söyledikleri iyi anlaşılan, iyi dinleyen, iyi iletişim kurabilecekleri insanlarla konuşmak ister. İyi bir diksiyon eğitimi almış, doğru bilgiyi doğru aktaran insanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

İyi bir konuşmacı, dinleyici ve ortam ne olursa olsun kendini uydurabilen konuşmacıdır. Başka bir deyişle; iyi konuşmacı dinleyiciyi iyi analiz eder, ortamına göre doğru sözcükleri seçer, sesini doğru kullanır, durak yerlerini iyi bilir. Üzerinde konuşacağı konunun sınırlarını iyi belirler, süreyi iyi kullanır. Doğru örneklerle besler konuşmasını ve doğru yerlerde sesini yükseltir ya da alçaltır.

Diksiyon eğitiminde vurgulama her ne kadar teknik bir konuysa da vurgunun sınırlarını iyi kullanabilmek de etkili konuşma yapanın özelliklerindendir. Sözcüklerdeki ya da hecelerdeki vurgular ortama ve dinleyiciye göre doğru duyguyla, doğru bir ses tonuyla desteklenmelidir. Konuşmalar aynı sözcüklerin etrafında dönmemeli cümleler değişik sözcüklerle kurgulanmalıdır. Diksiyon derslerinde dili doğru kullanmak ve tümceleri dinleyenlere düzgün bir artikülasyon, etkileyici bir diksiyonla nakletmek konuşmacıya etkili bir kimlik de kazandırır. İyi bir diksiyon eğitimi almak ve etkili konuşmak bir çağdaşlık göstergesidir.